شهردار خمام در نشست با اصحاب رسانه:

رسانه ها باید در مردم امیدآفرین باشند / طرح هادی شهر خمام بازنگری می شود

شهردار خمام در نشست با اصحاب رسانه گفت:با توجه به اتمام دوره 10 ساله طرح هادی شهر شرایط بازنگری این طرح برای اصلاح آن فراهم شده است و ما در این خصوص در حال اقدام هستیم. اگر در طرح هادی خواسته های مردم گنجانده شود نیازی به ارجاع پرونده ها به استانداری نخواهد بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads