هشتمین شهید مدافع حرم گیلان عنوان کرد

فرزندان خمینی (ره) نگهبان اسلام ناب محمدی (ص)

هشتمین شهید مدافع حرم گیلان در وصیتنامه خود گفت: فرزندان خمینی (ره) می‌روند تا با خون خود ایمان، مردانگی و اسلام ناب محمدی (ص) را از هجوم حرامیان پلشت نگهبان باشند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads