مشاوران خبرساز استاندار

شنیده‌ها :”مهدی لطفی” مشاور استاندار گیلان می‌شود

بعد از صحبتهای پرحاشیه در مورد “فله ای” بودن مشاوران استاندار سابق و حکم عزل این مشاوران سابق توسط هاشم نیا و سپس استعفای برگستان اخبار و شنیده ها از انتصاب “مهدی لطفی” به عنوان مشاور جدید استاندار حکایت دارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads