گزارش/

حذف منتقدان قراردادهای جدید نفتی از ترکیب هیأت مدیره شرکت ملی نفت/ موافقان جایگزین منتقدان شدند؟

شاید در نگاه اول تغییر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و ترکیب هیأت مدیره این شرکت در ماه‌های اخیر عجیب به نظر نرسد ولی کمی تأمل نشان می‌دهد که وزیر نفت با این تغییرات موافقان IPC را جایگزین منتقدان آن کرده است تا شرایط را برای اجرای این قراردادها فراهم کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads