در اقدامی بی شرمانه در برخی از مطبوعات متعلق به این فرقه ضاله

وهابیت، عاشورا را روز شادی اعلام کرد+ سند

در روزهای گذشته وهابیون در اقدامی بی شرمانه در برخی از مطبوعات متعلق به این فرقه ضاله روز عاشورای حسینی را روز شادی و سرور عنوان کردند

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads