یک مقایسه تکان‌دهنده

یکی دیگری را در جام جهانی گاز می‌گیرد! کل دنیا واکنش نشان می‌دهد… اسرائیل گلوی کودکی فلسطینی را می درد، هیچکس متوجه نمی‌شود!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads