خطری که ازبیخ گوش مقام عالی اجرایی گذشت

خوبان خبر: آمادگی 24 ساعته محافظان این مرز بوم در پدافندها و یگان های نظامی مستقر در مناطق رزمی سبب شده هیچ گونه تحرکی چه از سوی نیروهای داخلی و چه خارجی از دید این حافظان امنیت کشور نادیده نماند و با هرگونه تحرک خارجی برخورد شدید شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads