گزارش تحلیلی خوبان خبر به همراه تصاویر؛

معماری شهر خمام ؛ ایرانی – اسلامی یا غربی؟

وقتی به جای جای این شهر نگاه می کنیم، محله ای را نمی بینیم که در آن ساخت و سازهایی با سبک ایرانی – اسلامی وجود داشته باشد و در صورتی که اماکن مذهبی همچون بقعه متبرکه امام زاده حسن (ع) را از آن حذف کنیم شهر از وجود معماری اسلامی خالی خواهد بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads