کتابی برای پامنبری‌های حرفه‌ای؛

معروف‌ترین مداحان؛ زیر سقف یک کتاب

حدود سال 72 بود که حاج منصور شعر “مدینه شهر پیغمبر” را خواند. من هم عاشق خواندن شدم؛ آن‌هم به سبک حاج منصور. آن‌قدر نوار را جلو و عقب کردم که ضبط خانه خراب شد. اولین باری که خواستم بخوانم، زمانی بود که در کوچه هیئت برگزار مي‌کردیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads