معجزه ی کوچه و خیابان های شهر ما!

تعجب نکنید جانم! وقتی مصدوم روی زمین بود نبض به کندی می زده و پس از انتقال آن توسط آمبولانس و حرکت توأم با سرعت در دست اندازهای کوچه و خیابانها باعث شده مصدوم آنقدر بالا و پایین بشود که قلب شروع به پمپاژ کند و نبض نرمال شود!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads