رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در نشست غیر علنی تاکید کرد:

درآمد‌ها در مرحله اول کمتر از یارانه پرداختی بود

خوبان خبر: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه غیرعلنی امروز مجلس به اثرات نامطلوب اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت که درآمد‌های حاصل از اجرای مرحله اول این قانون کمتر از یارانه‌های پرداختی بوده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads