بخشدار خکشبیجار با اشاره به مشکل کم آبی های اخیر :

باید غم خوار کشاورزان باشیم

شاددوست با تشکر از کشاورزانی که با صبر و حوصله همکاری لازم را با بخشداری داشتند گفت: ما هم باید غمخوار کشاورز باشیم. از اداره آبیاری نیز انتظار داریم تا زمان بندی تحویل آب را رعایت نمایند و سر موعد مقرر آب را به کشاورزان برسانند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads