گفتگو با مشاور جوان سابق استانداری گیلان

برگستان: انگار دوستان می خواهند چند صد سال بر این مناصب تکیه بزنند

برخی تجربه های تلخ و برخورد با برخی زشتی های و برخوردهای دوگانه برخی افراد هم برایم خیلی سخت بود شاید بعد از زندگی 15 ساله در قم باور کردن اینکه افرادی باشند که به این شکل رنگ عوض کنند و باد به پرچم باشند سخت بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads