مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های گیلان:

باید مواظب بود تا دوباره جریان کیف انگلیسی در بعضی مراکز حساس تصمیم ساز نقش آفرینی نکند

مخالفت دانشجویان آگاه مخالفت در باب باز کردن یک سفارت کشور نیست بلکه فریادی است جهت مواظبت برای حفظ منافع ملی یک کشور، فریاد اعتراضی است نسبت به یک روباه پیر حیله گر، یک نهیبی است برای کسانی که جهت نفوذ قدرت های خارجی در کشور فرهنگ سازی و فضاسازی می نماید.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads