برای شهروندان مسلمان:

عاشورا در هامبورگ آلمان تعطیل رسمی شد.

در پی توافق شهرداری هامبورگ آلمان و «انجمن ترکی اسلامی هامبورگ»، «فدراسیون مراکز فرهنگی اسلامی»، و «شورای جوامع اسلامی» این شهر عاشورا به همراه اعیاد قربان و فطر در این شهر تعطیل رسمی شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads