عده ای فکر می کنند جریان حزب الله در دانشگاه ها حضور ندارند؛

مهدی پور: افراد مدعی انتقادپذیری به کوچکترین نقدی در دانشگاه عکس العمل نشان می دهند

مسئول بسیج دانشجویی استان گیلان با انتقاد از افرادی که امروزه ادعای ایجاد فضای نقادی در دانشگاه را دارند گفت: کسانی که داعیه دار انتقادپذیری هستند اکنون به کوچکترین نقدی که در فضای دانشگاهی مطرح می شود عکس العمل نشان می دهند. امروز عده ای فکر می کنند جریان حزب الله در دانشگاهها حضور ندارند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads