ارگان خبری دولت آلمان به دنبال تغییر هویت زنان ایران/

زنان طراح مد، مروجان ابتذال +تصاویر

در بخشی از این پروسه، جهت گیری، معطوف به معرفی برندهای مد زنانه ای است که مهمترین شاخصه آنها ورای ناشناخته بودنشان برای جامعه ایرانی ترویج ابتذال است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads