مدیر امور صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی گیلان خبر داد

نجات ۳۰هزار تن برنج از تبدیل شدن به ضایعات برنج

مدیر امور صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: نوسازی ۴۷۰واحد شالیکوبی موجب شده است که از تبدیل شدن ۳۰هزار تن برنج به ضایعات جلوگیری شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads