مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان

تدوین برنامه منطقه محور می‌تواند زمینه‌سازی برای کاهش آسیب‌ها باشد

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان: تدوین برنامه محوری که در آن به بافت های فرهنگی و اجتماعی نگاهی گسترده شود و متناسب با هر منطقه مورد اجرا قرار گیرد، می‌تواند زمینه‌سازی برای کاهش آسیب‌ها در هر حوزه‌ای باشد.

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان:

کسب سواد رسانه ای برای مقابله با آسیب های فضای مجازی ضروری است

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به نقش فضای مجازی در بروز آسیب های اجتماعی به ویژه در میان خانواده ها داشتن سواد رسانه ای را برای مقابله با این آسیب هاضروری دانست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads