معلم فداکار روستایی که سپر وزیر هم شد.

خوبان خبر: حاجی بابایی در صحن علنی مجلس با عذرخواهی کمی دیر هنگام بابت وقوع این حادثه در پاسخ به علت و مقصر حادثه اظهار داشت: مقصر در حادثه آتش سوزی این مدرسه دخترانه، «معلم» مدرسه بوده که به جای اینکه دانش آموزان را از کلاس خارج کند قصد داشت بخاری را جابجا کند که به علت داغ بودن بخاری از دستش رها شده ومدرسه آتش گرفته است!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads