رهبر معظم انقلاب: بازی کردن با مسئله مداحی سزاوار نیست.

شعر مضحک مداح در مجلس عزای حسینی!

این قطعه با شعری کاملا بی محتوا و سبکی بسیار شاداب! برای سینه زنی در هیات اجرا شده است!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads