بررسی عملکرد نیم دهه اخیر شرکت مخابرات استان گیلان

با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران در تاریخ 18 آبان 1388، سیاست ها و روند خدمات رسانی و توسعه فناوری تمام شرکت های مخابرات استانها برمبنای یک شرکت خصوصی که دارای سهامدارانی از مجموعه کارکنان مخابرات و سهام عدالت و… بود تدوین گردید.

به واسطه پایان پروژه ی همکدسازی صورت گرفت؛

جشن موفقیت مخابرات استان گیلان + تصاویر

جشن پایان پروژه ی همکدسازی شماه تلفن های استان گیلان همزمان با عید سعید غدیر خم در سالن همایش های مخابرات استان گیلان برگزار شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads