در خواب غفلت مسئولان انجام می شود؛

فروش کتاب غیر اخلاقی در اصفهان!

متاسفانه کتاب غیر اخلاقی «بیشعوری» با تبلیغی گسترده در سطح شهر اصفهان بفروش می رسد و نهادهای نظارتی گویا در خوابی زمستانی به سر می برند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads