فيلم حكومتي مجيدي را حذف كنيد!

همصدایی برخی از سینماگران ایرانی با مفتیان داعش

برخی از سینماگران منتسب به جریان شبه روشنفکر وابسته به غرب در داخل کشور با ارسال نامه ای به جشنواره فیلم مونترال کانادا خواستار خروج فیلم مجید مجیدی از این جشنواره شدند!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads