تک تک ما گیلانیان در نابودی زبان گیلکی بازیگر نقش اصلی هستیم

خوبان خبر: پژوهشگر گیلانی تنها راه نجات زبان گیلکی از فراموشی را هماهنگی و همگامی مردم گیلان و برانگیختن حس ملی و تعصب گیلانی عنوان کرد و افزود: در این راه همه سازمانها باید آن چیزی را که صدا و سیما در جامعه ارائه می کند نهادینه سازند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads