طبق فتوای ۳ مرجع تقلید/

حکم ارتداد رییس فرقه انحرافی حلقه صادر شد+ تصاویر

حکم ارتداد رییس فرقه انحرافی حلقه پس از ارسال جزوات، آثار سمعی و بصری، سی‌دی‌ها و مدارک موجود برای مراجع تقلید صادر شد. مراجع تقلید با بررسی جزوات و سی‌دی‌های موجود از رییس فرقه انحرافی حلقه با ارائه توضیحاتی او را مرتد اعلام کردند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads