اين عمل شما را از آتش جهنم نجات مي‌دهد

محافظت نماز، همان توجه ويژه به نماز و عدم سهل‌انگاري در برپايي اين امر مهم است؛ اين محافظت صورتهاي گوناگوني دارد كه يكي از آن‌ها بجا آوردن نماز در اول وقت است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads