همراه با محسن مقدم در بازدید از طرح های در حال اجرای شورای شهر و شهرداری خشکبیجار؛

پیگیری وعده هایی که از سوی مسئولین داده شد…

خبرنگار ما با محسن مقدم همراه شد تا از پروژه های نیمه تمام شهر خشکبیجار و از جمله لکه گیری و روکش آسفالت، اجرای مهندسی میدان نوشادل، نصب نورافکن و روشنایی در پارک شهر بازدید نماید.

در گفتگوی خوبان خبر با محسن مقدم نائب رئیس شورای شهر خشکبیجار مطرح شد؛

نمره قبولی عضو شورای شهر خشکبیجار به فعالیت های شورای چهارم / 116 کوچه خاکی در خشکبیجار وجود دارد

عضو شورای شهر خشکبیجار با اشاره به نامگذاری امسال به سال « اقتصاد و فرهنگ؛ با عزم ملی و مدیریت جهادی »از اختصاص بخشی از بودجه شورا، به امور فرهنگی خبر داد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads