از شب جُک تا شب شُک!

شگفتی آن جاست که کلانتر توی شهر باشد و هفت تیر بکشی! هوای آقایی بسرت بزند! هوس خدایی کنی! عجب اینجاست که خدای متکبّری باشد و تو تکبّر بورزی؛ چنین کسی باشد و تو در باد غرور خوابیده باشی!

محسن سیمائی

فرهادی و شجریان؛ سفرای فرهنگی انقلاب!

سفیر فرهنگی نظام اسلامی همان ورزشکار پارالمپیکی مان است که در برابر تمام چشم ها، دینداریش را فراموش نکرد و آنجا هم حواسش بود که کاری نکند خدا خوشش نیاید.

این یادداشت تیتر ندارد!

خرداد پیش رو، امتحان بصیرت داریم ما. بنویسید امتحانات، بخوانید انتخابات! انتخابات، یعنی نمایش دموکراسی. انتخابات، عیار بصیرت را روشن می کند. انتخابات، مشت گره کرده ی ملت است علیه دشمن. انتخابات…

وسجیتکم الکرم

در بخشی از زیارت جامعه می بینید که اوصاف اهل بیت علیهم السلام آورده شده است تک به تک. “اوفی عهدکم و اصدق وعدکم و کلامکم نور و امرکم رشد” تا آنجا که میرسد به ستایش از کرامت این خاندان، ” وسجیتکم الکرم”. اینکه کرامت در خوی شماست، سجیت شماست، در وجود شماست، لیکن با این حال می بینیم که کرامت را برای آقا حسن بن علی علیه السلام به طور ویژه آورده اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads