وداع با محرم و صفر…

خوبان خبر: یا اباعبدالله

این عهدنامه ی ماست که با اشک هایمان امضا کردیم . امیدواریم مهر و امضای قبول تو هم آن را زینت بخشد.

ما تو را از یاد نبرده ایم. تو هم ما را از یاد نبر.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads