مجید فاتحی در جلسه شورای اداری شهرستان رشت مطرح نمود؛

کیفیت خدمات برق در روستاهای گیلان بهبود یابد

در این جلسه مجید فاتحی رئیس شواری بخش خشکبیجار بر ضرورت مطالعه و احداث سردهنه سازی بر روی دو زهکش مهم شهر معروف به زهکش تازه بکنده در چپرپرد و زهکش حاجی بکنده ما بین تالش محله و حاجی بکنده تاکید نمود.

مجید فاتحی در گفتگو با خوبان خبر ضمن تایید انصراف خود از دریافت یارانه عنوان نمود؛

درخواست از اعضای شوراهای روستا برای ترغیب افراد متمکن جهت انصراف از دریافت یارانه

وی از همه اعضای شوراهای روستا خواست تا در راستای ایجاد عزم ملی حسب فرمایش مقام معظم رهبری در عرصه ی اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نسبت به ترغیب افرادی که بدون دریافت یارانه خللی در روند اقتصاد خانوار آن ها ایجاد نخواهد شد اقدام نمایند.

در جلسه شورای شهرستان رشت؛

مجید فاتحی و جلیلی غیاثی به عنوان روسای کمیسیون های برنامه و بودجه و حقوقی- فرهنگی انتخاب شدند

عصر روز پنج شنبه، در جلسه شورای شهرستان رشت، تشکیل دو کمیسیون برنامه ریزی و عمران روستایی و شهری و کمسیون حقوقی ، فرهنگی و اجتماعی در دستور کار این جلسه قرار گرفت

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads