مجید رحمانی

در پاسخ به شبهه افکنی جناب نوری زاد در خانه میرزا کوچک؛ دیر آمدی ای نگار سرمست!

مردم گیلان که همواره در طول تاریخ از مبارزان و آزادی خواهان ایران بشمار می آمدند؛ در نهضت مشروطیت نیز نقشی بسزایی ایفا نموده، در این دوره زیر سیطره اقدامات کنسول و قزاق‌های روس بودند و حکومت مرکزی نه‌تنها از این اقدامات در گیلان ممانعت نمی‌کردند، بلکه بعضاً آنان را موردحمایت خود قرار می‌دادند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads