اظهارات سخیف یک کارگردان تئاتر در برنامه تلویزیونی/

ساخت مسجد باعث نابودی تئاتر می‌شود!

در حالی که برخی تقسیم بندی هنرمندان را به دو دسته ارزشی و غیر ارزشی غلط می دانند؛ نعیمی یکی از کارگردانان تئاتر در برابر ساخت مسجد در پارک دانشجو به شدت موضع گرفت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads