مجری مشهور تلویزیون در بیمارستان بستری شد

خوبان خبر: یکی از اعضای خانواده وی با تایید این خبر گفت: بعد از مراجعات مکرر به پزشک در هفته گذشته، فشار قلبی عصر دیروز او را راهی بیمارستان کرد و با تشخیص پزشک بستری شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads