"مجتهد" خبر داد:

ملک عبدالله رو به موت است

فعال عربستانی که به دلیل افشای مسائل پشت پرده خاندان حاکم در عربستان از طریق توییتر با نام مستعار “مجتهد” شهرت یافته و هواداران بسیاری را کسب کرده است از احتضار پادشاه سعودی خبر داد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads