لکه زشت تکدی‌گری بر چهره زیبای شهرهای گیلان/ دلسوزی بی مورد نکنیم

چهره کودکان با دست و پای معلول و زخمی صحنه دلخراشی ایجاد می کند و سماجت بیش از حد آنان برای دریافت پول افراد را وادار می کند که سکه ای برای آنها پرتاپ کرده و این سکه به جیب عده ای خاص می رود که بی زحمت به ثروت می رسند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads