توسط دفتر رهبر معظم انقلاب؛

مبلغ فطریه سال ۹۳ اعلام شد

مطابق فتوای رهبر معظم انقلاب حداقل فطریه امسال ۴۵۰۰ و در تهران ترجیحاً ۵ هزار تومان و کفاره افطار عذری، روزی ۱۵۰۰ و کفاره ابطال عمدی، روزی ۹۰ هزار تومان است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads