پویش “ما هم اجازه نمی دهیم” ادامه دارد...

دژ مستحکم ملت برای جلوگیری از نفوذ آمریکا در ایران

بیانات حکیمانه رهبری کافی بود تا پویشی با عنوان #ما_هم_اجازه_نمیدهیم در سراسر کشور با حمایت تمامی اقشار و صنوف مردمی راه اندازی شود. کمپین های متعددی نیز با این عنوان در شبکه های اجتماعی تشکیل شد که در نهایت هدف اصلی حمایت از سخنان رهبری است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads