شورای نظارت بر صداوسیما ارزیابی کرد:

«پایتخت 3» خوب/«ما فرشته نیستیم» بسیار ضعیف

شورای نظارت بر صداوسیما سریال «پایتخت 3»، تولید شبکه اول سیما را اثری خوب ارزیابی کرد و جنبه‌های متعدد شعاری و تبلیغاتی، ضعف در روند داستانی، وفور دیالوگ‌های تصنعی و تکثر صحنه‌های بی‌ارتباط با پیکره اصلی داستان را جزو نکات منفی این مجموعه دانست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads