ما خدا را داریم

خطری انقلاب رو تهدید کنه و حالا تعدادی در داخل فکر می کنن که می تونن رهبری رو خوار و کوچک کنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads