روزه هایی که با عشق به کار باز می شود/ پهن كردن سفره های خالی اما پر برکت در ماه مهماني خدا

ماه مهماني خدا آداب و شرايط خاص خود را دارد و به همين دليل است كه ضیافت های افطاری و سحر در اين ماه مبارك بهترین فرصت برای با هم بودن و تقرب به درگاه الهی است اما در این بین هستند کسانی که به دليل شرايط خاص از جمله وضعيت شغلي و كاري از این فرصت محرومند و عشق خدمت به مردم را به خود ترجیح می دهند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads