دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

خدایا در این روز مرا به حجاب و عفاف زینت ده و مرا به جامه قناعت و عدل و خوددارى بپوشان و در آن مرا بر عدل و انصاف وادار نما و آسوده ام دار در آن از هر چیز که می ترسم به حق نگاهداری ات اى حافظ ترسندگان.

دعای دهمین روز ماه مبارک رمضان

ای خدا مرا در این روز از آنان که بر تو توکل کنند و نزد تو فوز و سعادت یابند، قرار ده و مرا از آنان که مقربان درگاه تو باشند، قرار ده؛ به حق احسانت ای منتهای آرزوی طالبان.

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

بهره‌ای از رحمت واسع الهی و دریافت راه‌های نجات توأم با دستیابی به رضایت خالق را در حالی در دعای نهمین روز ماه مبارک رمضان زمزمه می‌کنیم که اعتقاد داریم که پروردگار عالم نهایت آرزوی مشتاقان است.

دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

روز پنجم ماه مبارک رمضان از خداوند منان می‌خواهیم که ما را در زمره استغفارکنندگان و بندگان صالح خویش قرار دهد، زیرا که به حق او مهربانترین مهربانان است.

بهترین نوشیدنی‌های ماه رمضان

برای روزهای ماه مبارک رمضان که چند سالی می‌شود مهمان تابستان شده است باید نسخه‌ای در دست داشته باشید تا شاید بتوانید از تشنگی آن فرار کنید.

دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

روز سوم ماه مبارک رمضان را در حالی آغاز می‌کنیم که از یگانه خالق جهان هستی می‌خواهیم که درهای خیر و رحمت خویش را بر ما بگستراند و ما را از هر گونه کارهای باطل دور گرداند، زیرا که او بخشنده‌ترین بخشندگان است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads