دعای روز سی‌ام ماه مبارک رمضان+ صوت

دعای آخرین روز ماه مبارک رمضان را در حالی زمزمه می‌کنیم که از پروردگار خویش به حق پیامبر و خاندان پاکش می‌خواهیم روزه ما را در این ماه مورد قدردانى و قبول، طبق خشنودى‌اش و پسند رسولش قرار دهد.

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان+ صوت

خدایا در این روز مرا به رحمت خود بپوشان و توفیق طاعت و حفظ از گناهان را روزی فرما و دلم را از تاریکی های تردیدها و اوهام باطل پاک دار. ای خدای مهربان بر اهل ایمان.

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

خدایا در این روز، بهره ام را از مستحبات افزون گردان و مرا با حاضر کردن خواسته ها گرامى بدار و از میان وسایل، وسیله رسیدنم به حضورت را نزدیک گردان. اى که پافشارىِ اصرارکنندگان بازش نمى دارد و مشغولش نمى کند.

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

خدایا فضیلت شب قدر را در این ماه روزیم گردان و بگردان کارهایم را در آن از سختى به آسانى و عذرهایم را بپذیر و گناهم را بریز اى مهربان به بندگان شایسته ات.

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

خدایا من از تو می‌خواهم در آن آنچه تو را خوشنود کند و پناه مى برم بتو از آنچه تو را بیازارد واز تو خواهم توفیق در آن براى اینکه فرمانت برم ونافرمانى تو ننمایم اى بخشنده سائلان.

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

خدایا در این روز بر روی من درهای فضل و کرمت را بگشای و برکاتت را نازل فرما و بر موجبات رضا و خشنودیت موفق بدار و در وسط بهشتهایت مرا مسکن ده. ای پذیرنده دعای مضطر پریشان.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads