نحسی ماه صفر، خرافه یا واقعیت؟

خوبان خبر: سعد و نحس بعضی ایام در اسلام به خاطر وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پذیرفته شده است تا به این وسیله مردم به وقایع گذشته توجه کنند و از آن عبرت‌ گرفته و برای دفع آن به خدا متوسل شوند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads