صید ماهی 200ساله +عکس

خوبان خبر: هر موجودی سنی دارد و نمی تواند بیشتر از یک میزان خاص عمر کند. پایان عمر موجودات می تواند به صورت طبیعی باشد یا آنکه به دست صیادی شکار می شوند و زندگی شان به پایان می رسد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads