همکاری فتنه گران و یک کانون منحله در تحریک معلمان؛

ماهی گیری اپوزیسیون از آب گل آلود تجمعات صنفی فرهنگیان/ وزارت آموزش و پرورش تا چه زمان به سکوت خود ادامه می دهد؟

با توجه به افزایش این تجمع ها و از طرف دیگر نفوذ رسانه‌های بیگانه و افراد خاص در این تجمعات برای سیاسی کردن آن، به نظر می‌رسد سکوت آموزش و پرورش و دست روی دست نهادن برخی از مسئولین در این وزارت‌خانه باعث شده است که رسانه‌های اپوزیسیون ماهی خود را از آب گل آلود این تجمعات بگیرند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads