برادر شهیدان نهی قناد:

مادرم در سن ۸۱سالگی با تبلت شخصی اش همه ی رسانه های استان را چک می کند

حمید نهی قناد، جانباز و برادر شهیدان نهی قناد با اشاره به توجه مادرش به اوضاع سیاسی استان عنوان کرد: حاج خانم در سن ۸۱سالگی با تبلت شخصی خود همه ی رسانه ها را چک کرده و از اوضاع و احوال سیاسی استان کاملا اطلاع دارد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads