تصاویر/ شکستن شدن دیوار صوتی

هر جسم که بخواهد دیوار صوتی را بشکند، باید سرعتش از ۱۲۲۵ کیلومتر بر ساعت فرا‌تر رود و استحکام کافی برای متلاشی نشدن را داشته باشد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads