ترکیدن بادکنک سیاسی "پول کثیف" در مجلس؛

ماجرای عذرخواهی وزیری که از برخی رسانه‌ها رودست خورد

ماجرای پول کثیف پس از دوماه جنجال‌سازی رسانه‌های زنجیری در مجلس مورد واکاوی قرار گرفت و وزیر کشور در پاسخ به درخواست مکرر نمایندگان برای افشای واقعیت این ماجرای ابهام‌برانگیز گفت که حرفش توسط “رسانه‌های خاص” تحریف‌ شده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads