شریعتمداری: مگر وسط برف زردآلو پیدا کرده‌اید؟!

باید پرسید، مگر به قول بر و بچه‌های تهران، وسط برف زردآلو پیدا کرده‌اید؟! و مگر آمریکا با روی کارآمدن دولت موسوم به اعتدال، دست از کینه‌توزی و دشمنی کشیده و برای مردم ایران به «یار گرمابه و گلستان» تبدیل شده است؟!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads